MP4 ו AVI, למי יש איכות טובה יותר? כאשר אנו משווים MP4 עם AVI, הדבר הראשון שאנו לוקחים בחשבון הוא האיכות. לאיזה פורמט יש איכות טובה יותר, MP4 או AVI? גם MP4 וגם AVI הם פורמטים של דחיסה, כלומר MP4 ו- AVI הם עטיפות לקודק וידאו, קודקודי שמע וקבצים אחרים. עלינו לבחון את סוגי הקודקים