NFC מייצג תקשורת שדה קרוב, ואילו RFID פירושו זיהוי תדר רדיו. שניהם מפעילים אותות רדיו לכל מיני מטרות תיוג ומעקב, לעיתים כתחליף לברקודים. NFC היא עדיין טכנולוגיה מתפתחת; עם זאת, RFID נמצא כיום בשימוש נרחב בכל רחבי העולם. תגי RFID מכילים אנטנה ושבב זיכרון המאחסנים נתונים. כדי לראות נתונים אלה אתה זקוק לקורא RFID. תגים